Strona główna 9 Słownik eCommerce

Słownik eCommerce

A

Anchor Text – w wolnym tłumaczeniu – tekst zakotwiczony.

API – Application Programming Interface

Audyt SEO – proces oceny strony internetowej.

Audyt UX – audyt użyteczności.

AuthInfo – zwany również kodem EPP (Extensible Provisioning Protocol).

Afiliacja – określana jako performance marketing.

B

B2B – z ang. business-to-business.

B2C – z ang. business to customer.

Black Hat SEO – działania bazujące na metodach pozycjonowania witryn.

Bounce Rate (wskaźnik odrzuceń) – obraz tego, jak angażująca jest treść danej witryny.

Breadcrumbs – zwane menu okruszkowym.

back-end – zaplecze techniczne.

branding – to proces budowania świadomości marki

C

Cross-selling – tzw. sprzedaż krzyżowa.

Cache (pamięć podręczna) – jedna z istotnych części wyposażenia systemów komputerowych.

Copywriting – to tworzenie unikalnych tekstów na potrzeby marketingu.

CPC (Cost Per Click) – koszt za kliknięcie w reklamę.

CAC – czyli Customer Acquisition Cost.

CRM – Customer Relationship Management.

CTA (Call to Action) – fraza wzywająca odbiorcę do wykonania konkretnego działania.

CTR (Click Through Rate) – współczynnik określający, jak często użytkownicy klikają w reklamę lub bezpłatną informację o produkcie.

CPA – Cost Per Action, czyli koszt działania.

CLV – Customer Lifetime Value.

CSV – Comma Separated Values.

Crawl budget – to określona częstotliwość, z jaką crawlery i boty wyszukiwarek mogą indeksować naszą stronę.

Case study (studium przypadku) – to prezentacja wykonania konkretnego projektu.

Content – z ang. zawartość.

CRO (Conversion Rate Optimization) – to zbiór działań, których następstwem ma być zwiększenie wskaźnika konwersji.

D

Domena – adres internetowy.

DNS – Domain Name System.

Double opt-in – to typ subskrypcji e-mailowych.

Dropshipping – to model logistyczny wykorzystywany w sprzedaży online.

Duplicate content – to zjawisko powielania treści publikowanych na stronach internetowych

E

ECommerce – to e-handel, czyli handel elektroniczny.

Expiring domain – czyli wygasająca domena.

ERP – Enterprise Resources Planning.

E-SKLEP – czyli sklep internetowy.

F

FAQ – Frequently Asked Question.

FRONT-END – jest to część strony lub aplikacji odpowiadająca za interakcję z użytkownikiem.

Framework – platforma programistyczna.

Favicon – to mała ikona identyfikująca daną stronę internetową.

Fanpage – to rodzaj strony na portalu społecznościowym Facebook.

Frame – ramka, czyli znaczniki występujące w języku HTML.

G

Google Ads – to system reklamowy Google.

Google Analytics – to narzędzie analityczne udostępnione przez Google.

Google Moja Firma – to narzędzie do tworzenia internetowej wizytówki firmy.

Google Search Console – to darmowe narzędzie Google ułatwiające optymalizację stron.

Google Trends – to narzędzie pozwalające określić, jak często dane słowo kluczowe, temat, czy frazy były wyszukiwane w określonym czasie.

H

Hashtag – słowo lub wyrażenie poprzedzone symbolem #.

HTML – Hypertext Markup Language.

HTTP – Hypertext Transfer Protocol.

Heatmap – to narzędzie do analizy danych.

Hosting – czynność serwera polegająca na udostępnieniu użytkownikowi określonej przestrzeni.

I

Indeksowanie strony – to proces dodawania strony do wyszukiwarki Google.

Influencer – to osoba, która z racji swojej osobowości i rozpoznawalności oraz wiedzy, pozycji w danej branży może wpływać na decyzje swoich odbiorców.

J

JavaScript – to język programowania umożliwiający wdrożenie na stronie www skomplikowanych elementów.

K

Konwersja – w marketingu internetowym określenie to odnosi się do celów osiąganych przy pomocy stron internetowych.

KPI (key performance indicator) – to kluczowe wskaźniki efektywności.

KSI (key success indicator) – to kluczowe wskaźniki sukcesu.

Kod śledzenia – to fragment kodu JavaScript

L

Landing page – to inaczej strona docelowa.

Lead magnet – Oznacza darmowy prezent.

Lejek sprzedażowy – zwany również zakupowym lub dochodowym.

Link – inaczej hiperłącze.

Link building – to zbiór działań mających na celu zwiększenie ilości linków przychodzących do strony.

Layout – to projekt układu graficznego publikacji tradycyjnej lub elektronicznej.

Lead – osoba lub podmiot będący potencjalnie zainteresowany ofertą firmy.

M

Marketplace – to rodzaj platformy eCommerce.

Marka – to werbalny lub graficzny sposób oznaczenia produktu, lub usługi.

Marketing afiliacyjny (affiliate marketing) – to model reklamowy.

Marketing Automation – to proces polegający na wykorzystaniu oprogramowania służącego do usprawnienia przetwarzania danych i przygotowania ofert.

m-Commerce – czyli mobile commerce – to jedna z gałęzi handlu internetowego.

Multichannel – czyli wielokanałowość zadań.

N

Nagłówki H – to nagłówki, a dokładniej znaczniki nagłówki występujących w treści stron.

Networking – to proces polegający na tworzeniu i wykorzystywaniu swoich relacji w celach rozwoju biznesu.

Newsletter – w dosłownym tłumaczeniu to “list z wiadomościami”.

O

Omnichannel – to strategia określana również jako sprzedaż wielokanałowa.

Open Source – czyli otwarte oprogramowanie to oprogramowanie.

Off-Site SEO – to wzmacnianie zainteresowania marką.

On-Site SEO – to działania wchodzące w skład SEO odbywające się na naszej stronie www.

P

Page Speed – to szybkość ładowania strony internetowej.

Paginacja – stronicowanie – to dzielenie treści na części i umieszczanie ich na oddzielnych podstronach serwisu.

PPC (Pay Per Click) – to model biznesowy rozliczeń za reklamę w internecie.

PPL (Pay Per Lead) – wskaźnik mierzący koszt wygenerowania leadu z perspektywy reklamodawcy.

PPS (Pay Per Sale) – to forma rozliczenia reklamy internetowej, gdzie reklamodawca ponosi koszty reklamy w zależności od wygenerowanej sprzedaży.

PLA (Product Listing Ads) – to jeden z formatów reklamowych stosowanych między innymi przez Google.

POP-UP – to wyskakujące okienka pojawiające się na stronie internetowej, zawierające konkretny komunikat.

Przekierowanie 301 – Redirect 301 – to sposób przekierowania użytkownika z adresu strony www na inny adres.

PWA (Progressive Web App) – aplikacja webowa napisana w językach HTML + JS + CSS.

POS (Point-Of-Sale) – rodzaj materiałów reklamowych, które wspierają sprzedaż produktów.

Porzucony koszyk – termin używany w eCommerce opisujący zjawisko, gdzie osoba odwiedzająca stronę sklepu dodaje produkty do koszyka, a następnie opuszcza sklep przed zakończeniem procesu zakupowego.

Proxy – to inaczej serwer pośredniczący.

R

Rebranding – to modyfikacja wybranego lub wszystkich elementów składowych marki.

Remarketing – to rodzaj kampanii prowadzonej w ramach Google AdWords.

Remarketing dynamiczny – czyli reklamy dynamiczne.

ROAS (Return On Advertising Spend) – jest to zwrot nakładów na reklamę.

Robots.txt – jest jednym z mechanizmów Robots Exclusion Protocol.

ROI – Return On Investment – czyli zwrot z inwestycji.

RSS feed – czyli Really Simple Syndication to w wolnym tłumaczeniu proste odbieranie informacji.

Ruch organiczny – organic traffic – określany również jako ruch bezpłatny to ruch na stronie związany z użytkownikami trafiającymi na stronę za pomocą wyników wyszukiwania wyświetlanych przez wyszukiwarki internetowe.

RWD (responsive web design) – to sposób projektowania uniwersalnych stron internetowych.

S

Scrum – to ramy postępowania ułatwiające współpracę w zespole, które są heurystyczne.

SEM (Search Engine Marketing) – określany jako marketing w wyszukiwarkach internetowych to mechanizm marketingowy opierający się na pozycji serwisu, strony w wynikach wyszukiwania.

SEO (Search Engine Optimization) tzw. pozycjonowanie stron – to optymalizacja strony internetowej pod kątem wyszukiwarek internetowych.

SERP – (Search Engine Results Page) – to strona internetowa wyświetlająca wyniki wyszukiwania w wyszukiwarce na wpisane słowa kluczowe.

SPAM – to niechciane komunikaty przesyłane jednocześnie do wielu odbiorców, którzy nie wyrazili zgody na ich otrzymywanie.

SSL – Secure Sockets Layer – to protokół szyfrowania używany do bezpiecznego transferu informacji w internecie.

Strategia marketingowa – to całościowy plan uwzględniający analizę konkurencji, potencjał firmy, model biznesowy, plan działania, styl komunikacji i sposób, w jaki firma chce się wyróżnić na rynku.

Strona 404 – to szablon strony wyświetlany użytkownikom po błędzie 404 (gdy adres URL nie jest już dostępny – strona została usunięta lub adres URL zmieniony)

SXO (Search Experience Optimization) – to optymalizacja doświadczeń użytkownika, czyli zbiór technik mających na celu zapewnienie jak najwyższej konwersji za pomocą dostosowania witryny do oczekiwań i potrzeb szerokiej rzeszy internautów.

Słowo kluczowe – określane również jako fraza kluczowa lub hasło kluczowe.

SaaS (software as a service) – to model udostępniania oprogramowania w chmurze.

System płatności online – to system udostępniany firmie do przyjmowania płatności od klientów.

Sesja – to grupa interakcji użytkownika zachodzących na stronie internetowej w danym czasie.

SKU – Stock Keeping Unit – to unikalna sekwencja znaków alfanumerycznych stosowanych przez firmy do identyfikacji i śledzenia jednostek magazynowych, czyli produktów.

SXO – Search Experience Optimization – czyli optymalizacja doświadczeń użytkownika.

T

Testy A/B – to jeden z najłatwiejszych i najpopularniejszych sposobów na optymalizację konwersji na stronie www.

Tagowanie – to sposób na oznaczenie treści i przypisanie jej do pewnej grupy lub oznaczenie innego użytkownika w poście w Social Media.

Thin content – to niskiej jakości, ubogie treści, które są krótkie, często zawierają błędy merytoryczne i składniowe, przez co nie stanowią wartości dla użytkownika.

Trust rank – to algorytm przeprowadzający analizę linków celem oddzielenia przydatnych stron internetowych od spamu.

Targetowanie – to proces oparty na selekcji konsumentów przez reklamodawców w celu określenia docelowej grupy odbiorców, którzy w największym stopniu są zainteresowani reklamowanymi produktami.

TL;DR – too long, didn’t read – czyli “za długie, nie przeczytałem”.

U

up selling – technika sprzedaży opierająca się na zaprezentowaniu klientowi produktu o wyższym standardzie i większej funkcjonalności niż ten, którym w danej chwili jest zainteresowanie.

URL – Uniform Resource Locator – to określony format adresowania w internecie. Najczęściej adresem URL określa się strony www.

UX – User Experience – to ogół wrażeń, jakich doświadcza użytkownik korzystający z określonych produktów.

UI – User Interface – są to wszystkie elementy aplikacji lub strony internetowej pozwalające wejść w interakcję między użytkownikiem a systemem.

Usability (użyteczność) – określa funkcjonalność i intuicyjność, czyli łatwość obsługi danej strony internetowej.

V

Vlog – wideoblog – to rodzaj bloga internetowego opierającego się na materiałach filmowych.

W

Webinar – to połączenie angielskich słów web i seminar (sieć i seminarium).

WooCommerce – to wtyczka do WordPressa dodająca funkcjonalność sklepu internetowego.

Współczynnik konwersji – wskaźnik konwersji – jest to wartość wyrażona w procentach, wskazująca udział osób wykonujących pożądaną akcję.

Wyniki organiczne – organic search/wyniki naturalne – to rezultaty wyszukiwania w przeglądarce internetowej mające postać bezpłatnych linków do stron www.

WMS – Warehouse Management System – czyli magazynowy system informacyjny, to oprogramowanie do zarządzania przepływem towarów na magazynie.

X

XML – Extensible Markup Language – to specyfikacja zapisu danych, format tekstowy pozwalający na zapisywanie danych w postaci łatwej do odczytu zarówno przez ludzi, jak i maszyny.

Z

Zaplecze SEO – to zbiór stron internetowych tworzonych w celu pozycjonowania określonych stron o wysokiej jakości merytorycznej.

Znak wodny – to logo lub fragment tekstu nakładany na dokument, lub obraz w celu ochrony praw autorskich.

Rozpoczynasz przygodę z eCommerce, chcesz usystematyzować zdobytą już wiedzę lub poszerzyć zakres informacji, zaznajamiając się z branżowym językiem? Przygotowany słownik eCommerce Ci w tym pomoże, wyjaśniając najważniejsze zagadnienia z zakresu e-handlu.

 

Słownik eCommerce – przydatne pojęcia i definicje

 

Handel elektroniczny, czyli eCommerce to stale rozwijająca się branża o szerokim spektrum. Mimo że oscyluje wokół e-handlu, nie ogranicza się wyłącznie do samego procesu sprzedaży. Na eCommerce składają się bowiem również między innymi działania z zakresu pozycjonowania, programowania, czy marketingu. Słownik zawiera przydatne pojęcia i definicje, których znajomość jest niezbędna, gdy chcemy prężnie działać w eCommerce.

 

Słownik eCommerce – kategorie

 

Przygotowany słownik uwzględnia najważniejsze definicje z zakresu eCommerce, poruszając zarówno ogólne kwestie, jak i bardziej szczegółowe, typowe dla konkretnych kategorii działań. Na jego łamach znaleźć można zarówno pojęcia dotyczące technologii eCommerce, analityki, zarządzania w eCommerce, jak i prawa. Zostały też uwzględnione najważniejsze kwestie dotyczące marketingu eCommerce – w zakresie pozycjonowania, contentu i reklam. W słowniku eCommerce dostępne jest też wyjaśnienie dla między innymi takich zagadnień, jak audyt SEO, bounce rate, cross-selling, CRM, front-end, konwersja, marketing afiliacyjny, open source, ROI, scrum, czy XML.

Oceń post
Poland