Home 9 Kategoria: Project Management

Project Management

Wpisy z kategorii:

Project management to klucz do skutecznego i rzetelnego zarządzania projektami. Jeśli zastanawiasz się, co konkretnie skrywa się pod tym pojęciem, wyjaśnienie znajdziesz w artykułach dostępnych na stronie. Project management, czyli zarządzanie projektem zajmuje się efektywnym osiąganiem celów projektów i neutralizacją wpływu istniejących już zagrożeń i ograniczeń. Na project management składa się też budowanie motywacji zespołu projektowego i dbałość o właściwą komunikację oraz korzystanie z odpowiednich narzędzi usprawniających pracę. Na łamach strony znajdziesz informacje pozwalające Ci zgłębić wiedzę na temat realizacji wdrożeń sklepów internetowych z wykorzystaniem technik Scrum i Agile.

 

Project management w eCommerce – etapy wdrożenia

 

Odpowiedni project management w eCommerce to klucz do sprawnej pracy zespołu i sukcesu. W każdym projekcie budowanym od podstaw można wyróżnić 6 podstawowych etapów wdrożeniowych. Warto o nich pamiętać przez cały okres zarządzania projektem, wdrażając na bieżąco rozwiązania usprawniające pracę i ułatwiające dążenie do obranego celu.

 

Analiza projektuproject management to też kompletowanie wiedzy na temat potrzeb i oczekiwań klienta, informacji na temat rynku, konkurencji, klientów oraz możliwości oddziaływania i punktów dojścia

 

Projektowanie User Experience – czyli funkcjonalne zaplanowanie systemu z punktu widzenia interakcji z klientem. Celem projektowania User Experience jest dostarczenie jak najbardziej pozytywnych doświadczeń użytkowych

 

Projektowanie graficzne – czyli wykonanie wizualnych kreacji systemu po stronie użytkownika. Ten etap zakłada efekty wdrożenia i pozytywnego oddziaływania na odbiorcę

 

Wdrożenie – kodowanie wcześniejszych etapów pracy, integracja z wymaganymi systemami zewnętrznymi i wyposażenie w spersonalizowane funkcjonalności

 

Testy i uruchomienie – czyli etap sprawdzania funkcjonalności, wydajności i efektywności systemu. Celem tego jest eliminacja błędów, sparowanie z domeną i osiągnięcie zamierzonego działania w sieci

 

Wsparcie – czyli proces utrzymania, optymalizacji i rozplanowania dalszego rozwoju w zakresie technologii, sprzedaży oraz marketingu.

 

Project management – scrum w projektach IT

 

Project management to również umiejętność wdrażania odpowiednich rozwiązań. Dlatego w artykułach opublikowanych na stronie można znaleźć szereg rozwiązań usprawniających pracę. W świecie IT niezbędne jest zwinne podejście w procesie tworzenia oprogramowania. Mowa o podejściu Agile zakładającym zmiany w trakcie developmentu, które najczęściej dotyczą zakresu wdrożenia, harmonogramu oraz rotacji w zespole scrumowym. Na łamach bloga znaleźć można informacje wprowadzające do metodyki wytwarzania oprogramowania w IT – Scrum. Jest to metodyka project management o typie iteracyjnym i przyrostowym. Iteracjami są poszczególne sprinty trwające, w zależności od projektu, od 2 do 6 tygodni – w przypadku małych i średnich firm to najczęściej 2 tygodnie. Przyrosty to release, czyli wydania konkretnych elementów w projekcie, np. strony głównej, nagłówka serwisu internetowego. Podstawową zasadą Scrum jest opieranie się na samoistnie tworzących się relacjach w zespole i założenie, że team będzie dokonywał samoorganizacji w celu skuteczniejszej realizacji projektu. Na stronie, w kategorii project management dostępny jest cykl artykułów, który został podzielony na 3 części – pierwsza z nich stanowi wprowadzenie do tematu.

Na jego łamach znaleźć można wyjaśnienie, dotyczące ról członków scrumowych, do których zalicza się scrum master, product owner i team. W artykule dzielimy się również wiedzą z zakresu działań wpisanych w realizację projektu, poruszając między innymi kwestię User Story, Story Point, Epic, oraz Product backlog i release. Kolejny artykuł dotyczy przebiegu prac w Scrum. W tej publikacji znaleźć można szczegółowe informacje z zakresu DoD – Definition Of Done. Zostały też wyróżnione kluczowe narzędzia wykorzystywane do planowania sprintów. Zaliczają się do nich, między innymi:

 

Sprint Backlog – rejestr sprintu stanowiący informację, czym zespół zajmuje się podczas trwania sprintu

Planning Poker – to technika szacowania czasochłonności historii użytkownika podobna do gry w pokera. Każdy programista wykłada kartę reprezentującą jego szacunek

Team velocity – ilość pracy, jaką zespół jest w stanie wykonać podczas sprintu
Estimation – czyli oszacowane ilości godzin na wykonanie danego zadania

Planning – czyli określenie zadań do wykonania w danym czasie

Zarówno powyższe kwestie, jak i dalsze etapy prac, czyli rozpoczęcie sprintu i podsumowanie zostały szerzej opisane na stronie. 3 część cyklu artykułów z zakresu Scrum dotyczy kwestii związanych z tablicą Kanban, wyjaśnieniem, czym jest oraz sposobem połączenia jej ze Scrumem.

 

Project management – Agile

 

Błędne zarządzanie projektem generuje sporo problemów, o czym informacje również można znaleźć na blogu, gdzie przybliżamy temat Agile. W IT jest to rodzaj wytwarzania oprogramowania na podstawie modelu iteracyjno przyrostowego będącego alternatywą dla metodyki typu waterfall, czyli modelu klasycznego. Kluczowym założeniem tej metody jest obserwacja oczekiwań klienta lub zmian otoczenia i szybkie reagowanie na zmieniające się okoliczności. Na łamach publikacji zestawione zostały dwa modele project management – klasyczny i Agile. Dzięki zestawieniu można nie tylko poznać różnice, ale i lepiej zrozumieć główne założenia Agile, co z pewnością przyda się w procesie project management. Publikacja zawiera również tzw. Manifest Agile uwzględniający 12 kluczowych założeń. Dla lepszego zrozumienia tematu uwzględnione zostały również etapy pracy w IT na podstawie tejże metodyki, na którą składa się:

  • plan (planowanie)
  • design (projektowanie)
  • develop (programowanie)
  • test (testowanie)
  • release (implementacja)
  • feedback (informacja zwrotna)

Celem tych etapów jest stworzenie powtarzalnego cyklu do czasu zakończenia danego zadania. Project management oparty na takim rozwiązaniu pozwala na ewentualne skorygowanie przygotowanego zadania na bazie informacji uzyskanych od klienta lub elastyczne wprowadzanie zmian powstałych na etapie developmentu. W dalszych częściach artykułu szczegółowo zostały omówione poszczególne etapy z uwzględnieniem roli konkretnych działań na cały proces wdrażania projektu IT i project management.

 

Project management to zastosowanie procesów, metod, umiejętności, wiedzy i doświadczenia. Przesłaniem sprawnego zarządzania projektami jest osiągnięcie określonych celów projektu zgodnych z kryteriami akceptacji projektu odnoszących się do ustalonych wcześniej parametrów. Project management to też nauka i sztuka organizowana wszystkich elementów projektu, na które składa się zarówno wprowadzenie nowego produktu, czy usługi, jak i kampania marketingowa, działania wdrożeniowe developmentu. Kluczowa jest tu też rola project managera, której został poświęcony osobny artykuł. W kategorii project management znajdziesz zatem wszystkie kluczowe kwestie związane z procesem zarządzania projektami oraz polecanymi rozwiązaniami, które zdają egzamin w prężnie rozwijającym się i dynamicznie zmieniającym się środowisku IT.

5/5 - (13 votes)
Poland