Home 9 Project Management 9 Scrum w projektach IT – Tablica Kanban – 03

Scrum w projektach IT – Tablica Kanban – 03

utworzone przez | 16 października 2021 | Project Management | 0 komentarzy

Scrum jako zwinna metodyka zarządzania projektami, nie nakłada na zespół projektowy technik zarządzania, natomiast pozwala na samoorganizację zespołu. Jednym z istotniejszych elementów Scruma jest Backlog, który najlepiej obrazuje zakres pracy na dany sprint. Należy podkreślić, że Scrum Guide nie definiuje, jak powinien wyglądać przepływ prac, dlatego aby uzupełnić zwinną metodykę zarządzania najczęściej jako dodatek służy tablica kanban. Jest to tablica podzielona na co najmniej 3 sekcje. (To Do, In Progress, Done), pomiędzy którymi przesuwa się konkretne zadania w sprincie.

 

Tablica kanban historia

 

Oryginalny system kanban został założony w 1947 roku przez Taiichi Ohno, pracownika japońskiej firmy Toyota Motor Corporation. Jednym z powodów było niewystarczająca produktywność firmy w porównaniu z konkurentami z USA. Ohno opisał ideę następująco:

“Powinno być możliwe, zorganizowanie przepływu materiałów w produkcji, wg zasady supermarketu, czyli konsument bierze z półki określoną ilość produktu, a zauważona luka jest natychmiast uzupełniana”.

Słowo Kanban z języka japońskiego oznacza szyld lub tabliczkę z napisem informującym. Jest to metoda sterowania produkcją, której najważniejszym elementem jest sterowaniem zapasami – każda komórka organizacyjna powinna produkować tylko tyle towaru, ile jest obecnie potrzebne. Celem metody jest redukcja zapasów, kosztów ich magazynowania, wyeliminowanie przestojów w produkcji, a ostatecznie zwiększenie produktywności całego przedsiębiorstwa.

 

Sposób połączenia tablicy Kanban ze Scrumem

 

Jak wspomnieliśmy wyżej, scrum z założenia nie definiuje przepływu prac, dlatego jako uzupełnienie stosuje się tablicę Kanbanową. Największą zaletą tablicy Kanabanowej jest wizualizacja przepływu. Pierwsza kolumna jest to story (backlog) projektu, który zostaje przygotowany na początku sprintu. Minimalna liczba kolumn to 3 (to do, in progress, done), w przypadku bardziej złożonych projektów można dodawać kolejne kolumny jak na przykład testing czy deploy.

 

Tablica Kanban w projektach IT

 

Zarządzanie przepływem prac w sprincie

 

W celu wyeliminowania wąskich gardeł stosuje się wizualizację przepływu. Oprócz samych kolumn, nad każdą z nich powinna znajdować się liczba, która odzwierciedla maksymalną liczbę zadań, mogących znajdować się jednocześnie w jednej kolumnie. Liczby te mają na celu ograniczenie zadań w przepływie oraz łatwiejszą identyfikację wąskich gardeł.

 

tablica kanban w projektach IT

 

Dzięki zastosowaniu kolumn oraz liczb z maksymalną ilością zadań jesteśmy w stanie mierzyć przepływ prac, wąskie gardła oraz stale monitorować proces. Wąskich gardeł nie da się całkowicie usunąć w procesie developmentu. Natomiast łatwiejsze ich monitorowanie pozwala na skuteczniejsze zarządzenie nimi w czasie developmentu. Na przykład, jeśli ilość karteczek w kolumnie testing przekracza ustaloną liczbę 5, jest to sygnał o potencjalnym wąskim gardle na etapie testowania. Zatem konieczne będzie zweryfikowanie prac testerów lub dodatkowa rekrutacja na stanowisko testera. Punkty kontrolne służą do wyłapania wąskich gardeł. Natomiast należy pamiętać, że wąskie gardła będą zawsze się pojawić. W przypadku wytwarzania oprogramowania praktycznie niemożliwe jest przygotowanie w 100% niezawodnego procesu. W wychwytywaniu zagrożeń, problemów pomagają codzienne stand – upy, dokładne planingi, retrospektywa oraz stosowanie się do definicji scruma, polegającym na zaufaniu i „równości” członków zespołu.

 

Podsumowanie

 

W wytwarzaniu oprogramowania tablica kanban wraz ze Scrumem sprawdza się bardzo dobrze i stało się obecnie standardem w IT. Tablica kanban pozwala zwizualizować proces przepływu zadań oraz informacji. Z punktu widzenia zespołu oraz poszczególnych jego członków ważne jest, aby proces posuwał się naprzód. Zespół widzi przyrosty, zagrożenia, czy pewne braki i jest w stanie na czas na nie zareagować oraz nimi zarządzić. Jeśli chcesz się dowiedzieć czym jest bardziej szczegółowo tablica kanban więcej informacji znajdziesz na stronie Wikipedii.

Zobacz inne artykuły w kategorii: Project Management

Grzegorz Sękowski

Grzegorz Sękowski

eCommerce Manager, Shopify Expert, konsultant ds. eCommerce. Pomagam wdrażać oraz zwiększać sprzedaż w sklepach internetowych. Prywatnie miłośnik kina, oraz biegania.

5/5 - (9 votes)

Na skróty

eBook Shopify

Komentarze

Poland