Home 9 Marketing eCommerce 9 Strategia marketingowa dla sklepu internetowego – jak przygotować?

Strategia marketingowa dla sklepu internetowego – jak przygotować?

utworzone przez | 28 października 2021 | Marketing eCommerce, Zarządzanie eCommerce | 0 komentarzy

Stajesz przed wizją założenia sklepu internetowego? Wydawać by się mogło, że wybór odpowiedniego systemu do prowadzenia e-sklepu oferującego szerokie możliwości zarządzania sprzedażą, stanami magazynowymi i kontaktem z klientami jest kluczowy. Od strony technicznej owszem, jednak na sukces ogromny wpływ ma strategia marketingowa dla sklepu internetowego oraz plan gry. Zatem jak ją przygotować, aby osiągnąć postawione sobie cele?

Czym tak właściwie jest strategia marketingowa? Najprościej rzecz ujmując to całościowy plan i wizja projektu, które powinny uwzględniać analizę konkurencji, potencjał Twojej firmy, model biznesowy, planowane integracje, styl komunikacji oraz sposób, w jaki chcesz się wyróżnić na rynku.

 

Strategia marketingowa dla sklepu internetowego – co powinna uwzględniać?

 

Dobra strategia marketingowa dla sklepu internetowego powinna opierać się na biznesplanie. Ocena planowanej rentowności sklepu, dopracowanie asortymentu, ustalenie polityki cenowej itd. pozwolą na lepsze przygotowanie strategii, dzięki której Twoje kolejne działania pozwolą Ci się zbliżyć do osiągnięcia celów na rynku e-commerce. Stając przed wyzwaniem, jakim jest przygotowanie strategii marketingowej, warto mieć świadomość, że w trakcie procesu jej budowania na jaw wychodzi szereg problemów, błędów i wąskich gardeł, ale i sposobów działania, które, często nieświadomie podejmowane, przynoszą rezultaty – planowanie strategii pozwala je wychwycić, co daje możliwość ich dopracowania i kontynuacji. Proces budowania strategii składa się z kilku etapów, które wzajemnie się uzupełniają. O jakich etapach mowa?

 

6 etapów budowania strategii marketingowej dla sklepu internetowego

 

Strategia marketingowa dla e-commerce

 

Analiza Sytuacji

 

Czyli określenie, w jakim miejscu teraz jesteś. Na analizę sytuacji powinna składać się:

 • analiza klientów – Jeśli dopiero rozpoczynasz przygodę z e-commerce, stwórz personę – reprezentanta odbiorców Twoich produktów. Zastanów się, jakie są potrzeby i oczekiwania Twoich przyszłych klientów. Jeśli już działasz w branży, jednak chcesz coś zmienić, zastanów się, dlaczego obecni klienci dokonują zakupów w Twoim sklepie, dlaczego jedni wracają, a inni decydują się na jednorazowy zakup itd.

 

 • analiza konkurencji – skontroluj, co sprawdza się u innych, a w jakich aspektach mają niedociągnięcia. Prześledź, jak kreują się w mediach społecznościowych, jak wyglądają ich kreacje reklamowe. Analiza konkurencji pozwoli Ci zaczerpnąć inspiracji w kwestii dobrych praktyk i pozwoli dostrzec braki, które Ty w swoich działaniach możesz dopracować, wychodząc do klientów z lepszą, w pełni dopracowaną ofertą odpowiadającą na wszystkie potrzeby kupujących.

 

 • analiza SWOT – czyli mocne i słabe strony oraz szanse i zagrożenia. Jest to jeden z kluczowych elementów strategii marketingowej. Warto na tym etapie zaangażować niezależnego konsultanta lub agencję specjalistów, którzy będą mogli obiektywnie stwierdzić, co warto doskonalić, a co trzeba zmienić w Twoim e-biznesie. Nawet jeśli w zestawieniu to słabe strony będą dominować, nie zniechęcaj się, a traktuj to jako szansę na rozwój – pamiętaj, że jeśli nie ustalisz planu “leczenia”, nie osiągniesz celu, jakim jest zwiększenie konwersji i wypracowanie świadomości marki.

 

 • analiza skuteczności – używanych narzędzi, rezultaty pracy pracowników / agencji – częstym problemem, zwłaszcza na początku prowadzenia e-sklepu, jest działanie po omacku. To oczywiście w pełni normalne, że chcemy zaistnieć na rynku, niestety często chcąc wybić się na tle konkurencji, sięgamy po nieodpowiednie rozwiązania lub wdrażamy nieprzemyślane działanie. Chodzi tu, chociażby o nieodpowiedni sposób komunikacji, który nijak nie współgra z potencjalnymi klientami (inaczej będziemy kreować przekaz do reprezentantów pokolenia Z, inaczej do osób z branży biznesowej, a jeszcze inaczej do osób starszych, które często dopiero stawiają pierwsze kroki w Internecie, ucząc się zakupów online), przepalenie budżetu na kampanie reklamowe, które nie są ze sobą spójne lub totalnie się nie sprawdzają w przypadku konkretnego produktu, który oferujesz (oczywiście niezbędna jest faza testów i inwestycja w reklamę, aby móc określić, co się sprawdza, a co nie, jednak jeśli dostrzegasz, że obecne działania nie przynoszą rezultatów mimo wielu prób, po prostu odpuść i skup się na innych formach dotarcia do klienta), czy skupianie się wyłącznie na pozyskiwaniu nowych klientów przy równoczesnym zaniedbywaniu tych, którzy już dokonali zakupu.

 

 • analiza trendów – to punkt, który nieco łączy się z analizą konkurencji – dostrzegasz zagrożenie w postaci dużych marek, które regularnie zwiększają zakres swoich działań? Oczywiście może to być demotywujące, zwłaszcza jeśli jesteś nowy na rynku, jednak spróbuj znaleźć niszę – zastanów się – być może dzięki temu, że masz mały sklep internetowy, spełnisz oczekiwania konsumentów, którzy są zmęczeni wielkimi e-sklepami?

 

Cele

 

Czyli droga, jaką chcesz podążać. Cele powinny określać nie tylko wizję firmy, ale i jej misję. Jeśli Celem jest wyłącznie przychód, powinniśmy zmienić myślenie i spojrzeć na tę kwestię szerzej. Oczywiście ustalenie marży, dążenie do zadowolenia klientów, czy chęć budowania wartości marki są ogromnie ważne, ale bez określenia przesłania marki i tego, co chce sobą reprezentować i jakie skojarzenia budzić w odbiorcach, osiągnięcie zysków będzie trudniejsze. Zastanawiając się nad celem, przemyśl, dlaczego Twoja marka ma coś znaczyć, jakie prezentuje wartości – jeśli właściciel e-sklepu i zespół tego nie wiedzą, również i klienci nie dostrzegą potencjału.

 

Pamiętaj, że konsumenci są coraz bardziej świadomi na etapie podejmowania decyzji zakupowych – kupujący lubią nabywać produkty oferowane przez marki, które nie tylko zachęcają do kupna, ale prezentują pewne wartości i konkretne idee. Misja jest też istotna z punktu widzenia pracowników – ludzie wolą pracować w zespole, który lubi to, co robi, a nie tylko jest nakierowany na zwiększanie zysków. Określając cele, nie zapominaj o ustaleniu KPI, budżetów i mierzeniu kluczowych wskaźników, jak, chociażby koszt pozyskania zamówienia a koszt pozyskania nowego klienta, wskaźnik retencji, czy współczynnik konwersji

 

Strategia

 

Określana jako najmniejsza, a równocześnie najtrudniejsza część planu marketingowego. Ustalając strategię, należy określić:

 • personę reprezentującą rynek docelowy
 • pozycjonowanie, czyli to, jak chcemy być odbierani przez rynek
 • doświadczenia klienta
 • DNA marki, czyli jej rdzeń, który buduje obraz marki zarówno w oczach właściciela e-sklepu, współpracowników, jak i potencjalnych kupujących.

 

Strategia marketingowa to również praca z analizą SWOT. Analizowanie mocnych stron może pomóc w budowaniu strategii. Bazuj też na słabych stronach, odwracając je. Oferujesz stosunkowo drogie produkty? Tworząc przekaz kierowany do konsumentów, nie skupiaj się na wysokiej cenie, a na jakości, która idzie w parze z kwotą, jaką kupujący musi zainwestować w wysokiej klasy produkt (pamiętaj, że “drogo” to określenie mocno subiektywne – to, co dla jednych jest ogromną kwotą, dla innych może być drobnym wydatkiem, jeśli dany towar zaspokoi potrzeby kupującego)

 

Taktyka

 

Czyli ustalenie, jak chcesz pokierować działaniami swoimi i swojego zespołu, aby osiągnąć postawione wcześniej cele i trzymać się ustalonej strategii. Częstym błędem jest stawianie znaku równości między strategią i taktyką. Pamiętaj, że strategia zawsze powinna znajdować się nad taktyką. Co to oznacza? Jeśli Twoją strategią jest promocja ekologicznych rozwiązań i życia w zgodzie z naturą, taktyka powinna obejmować np. dobór odpowiednich opakowań, które powstają z recyklingu i są w pełni biodegradowalne, zaprezentowanie rozwiązań, które pozwolą konsumentom zmienić obecne nawyki i zadbać o środowisko. Taktyka powinna też uwzględniać sposób i kanały komunikacji – social media dają ogromne możliwości, jednak nie każdy kanał jest odpowiedni dla każdej specyfiki e-sklepu i jego asortymentu, czy grupy docelowej

 

Działania

 

Czyli ustalenie, co, kiedy i jak zrobisz. Najważniejsze jest skonkretyzowanie priorytetów w zakresie projektów i konkretnych zadań na podstawie aktualnych zasobów (ludzkich, czasowych i finansowych). Jeśli działasz w zespole specjalistów, pamiętaj o usprawnieniu pracy poprzez chociażby wspieranie teamu szkoleniami, prowadzenie projektów w odpowiednim do tego systemie, czy organizację cyklicznych spotkań, weekly planning, monthly report

 

Kontrola

 

Sprawdzanie, czy Ty, Twój zespół i e-sklep dotarliście do miejsca, do którego zmierzaliście. Stała kontrola celów, KPI, punktów krytycznych w działaniu sklepu, analiza kampanii, ale i rekomendacja zmian i regularne burze mózgów, które pozwolą na rozwój biznesu, są niezbędne, jeśli chcesz osiągnąć sukces.

Jak widać, strategia marketingowa to proces – przygotowany jednorazowo plan nie będzie zatem wystarczający. Jeśli chcesz dojść do celu, zbudować świadomość marki i zwiększyć konwersję, musisz pamiętać, aby Twój biznes był transparentny, podobnie, jak działania Twoje i Twojego zespołu.

 

Strategia marketingowa dla sklepu internetowego – czy jest potrzebna?

 

Jak widać, przygotowanie strategii marketingowej jest procesem, który wymaga czasu. Jeśli po zapoznaniu się z etapami jej budowy zadałeś sobie pytanie: czy moja firma tego potrzebuje?, odpowiadam: TAK! Chyba że chcesz, aby Twój nowy biznes upadł, zanim na dobre się rozkręci. Strategia marketingowa pozwala uporządkować nasze działania, obrać konkretny cel, zadbać o prawidłową kolejność działań, a dzięki temu – zminimalizować koszty, które, zwłaszcza na początku istnienia sklepu internetowego, mogą przerosnąć nasze możliwości. Dzięki odpowiednio przygotowanemu planowi jesteśmy w stanie uspójnić procesy biznesowe i promocyjne, zapewniając synergię w danych obszarach podejmowanych przez nas działań.

Dobrze przygotowana strategia marketingowa:

 • daje nam możliwość wyznaczania sobie i zespołowi realnych celów
 • pozwala na precyzyjne szacowanie budżetu i ograniczenie jego przepalania
 • ułatwia obranie kierunku, do którego zmierza firma
 • umożliwia pozyskanie wiedzy z zakresu potrzeb i zachowania klientów
 • pozwala na prześledzenie i poznanie ścieżki zakupowej klientów
 • pozwala na przewidywanie działań, tym samym niwelując chaos, o który nietrudno na początku przygody z e-commerce
 • daje pole do szybszego reagowania na zmiany zachodzące na rynku i odpowiadanie na potrzeby klientów
 • umożliwia lepsze dostosowanie narzędzi do specyfiki i potrzeb firmy.

 

Przystępując do przygotowania strategii marketingowej, warto działać długofalowo – nie oznacza to jednak, że musisz stworzyć sztywne ramy działania i kurczowo się trzymać początkowych założeń – wręcz przeciwnie – zamknięcie się na pewne schematy i niewychodzenie poza nie jest najprostszą drogą do porażki. Jak już kilkakrotnie wspomniałem, strategia to proces, a proces jest zmienny, chociażby ze względu na fakt, że wpływają na niego czynniki zewnętrzne, których nie jesteśmy w stanie przewidzieć (jak, chociażby pandemia, która zweryfikowała działalność wielu firm). Konkretne działania, często również i obrane cele, powinny być regularnie konfrontowane z aktualną sytuacją na rynku – jednorazowo zaplanowana kampania reklamowa nie będzie przynosiła upragnionych rezultatów przez cały czas – pamiętaj o sezonowości, zmieniających się potrzebach klientów, czy możliwościach, jakie w danej chwili masz. Dotyczy to również np. kampanii reklamowych – jednorazowo opublikowana kreacja po jakimś czasie przestanie być efektywna. Nie oznacza to, że powinieneś od razu rezygnować z tego typu działań – zamiast zrażać się, przetestuj inne formaty, angażuj społeczność, a, przede wszystkim – testuj!

 

Strategia marketingowa – 3 działania, o których powinieneś pamiętać

 

Audyt obecnej sytuacji – zarówno swojej firmy, jak i konkurencji. Wielu właścicieli sklepów internetowych pomija ten punkt lub przeprowadza analizę wyłącznie na początku działalności, wychodząc z założenia, że przecież “siedzą” w tym na co dzień, więc trzymają rękę na pulsie. Nic bardziej mylnego! Rynek jest dynamiczny, równie często zmieniają się potrzeby i oczekiwania klientów, którzy stają się coraz bardziej świadomi, nie zapominaj też, że konkurencja nie śpi, a obrane przez Ciebie działania mogły się nie sprawdzić – regularne audyty pozwolą Ci usprawnić działanie firmy i całego zespołu, unikając rutyny, która w e-commerce bywa zabójcza

Bazowanie na mocnych stronach – analiza SWOT jest jednym z koronnych punktów strategii. Często jednak nadmiernie skupiamy się na słabych stronach. Nie ma w tym nic złego, pod warunkiem, że równocześnie nie pomijamy zalet i kwestii, które wyróżniają nas na tle konkurencji. Raz na jakiś czas zaproś cały zespół na spotkanie, przeprowadźcie burzę mózgów i zweryfikujcie, w czym jesteście lepsi od innych i dlaczego to właśnie u Was klienci powinni chcieć dokonać zakupu. To świetny moment na to, aby wyklarowały się nowe rozwiązania, czy powstały kolejne cele do realizacji, które sprawią, że firma będzie się rozwijać

Regularne weryfikowanie i usuwanie błędów – zarówno tych na stronie, jak i sprawdzanie skuteczności działań w celu eliminacji ewentualnych niedopatrzeń, czy rozwiązań, które nie przynoszą upragnionych rezultatów. Analiza powinna dotyczyć przede wszystkim:
współczynnika konwersji
najbardziej skutecznych źródeł ruchu
współczynnika odrzuceń
czasu na stronie
konwersji wspomaganych.

 

Podsumowanie

 

Prowadząc działania na kanałach SM, również monitoruj nastroje klientów, poproś ich o feedback – zachęcaj do podzielenia się opinią nie tylko o produktach, ale i dotyczącą działania strony, czy kwestii obsługi – dzięki temu będziesz mógł usprawnić podejmowane dotąd działania lub zmienić ich kierunek – pamiętaj, że odczucia klientów powinny być dla Ciebie kluczowe.

Zobacz inne artykuły w kategorii: Marketing eCommerce 

Grzegorz Sękowski

Grzegorz Sękowski

eCommerce Manager, Shopify Expert, konsultant ds. eCommerce. Pomagam wdrażać oraz zwiększać sprzedaż w sklepach internetowych. Prywatnie miłośnik kina, oraz biegania.

5/5 - (17 votes)

Komentarze

Poland